Veronika Psotková – Spojenci, zahrada GJJ a MKT

  • So 16. 5. - Ne 15. 11.
  • 18:00 - 19:00
  • ukázka díla
  • Galerie Josefa Jambora - zahrada

Socha Spojenci, jež vznikla pro prostor zahrady Galerie Josefa Jambora a Městské knihovny Tišnov, symbolizuje specificky ženské téma mateřství obohacené dětskou hravostí a lehkostí. Něžné dětské figury jsou ponořeny do světa fantazie a hry a intenzivních, avšak pomíjivých okamžiků tajuplných představ a snů. Postavy vychází z klasické figurální tvorby,  přičemž technika drátěného skeletu akcentuje kresebnost figur, uvolňuje rukopis a odlehčuje hmotu korpusu. Práce vznikla šitím z rabicového pletiva vrstvením a tvarováním do objemů. Prostor uvnitř figur je vyplněn vzduchem a takto nadlehčení Spojenci letí zasněni vstříc dalším dobrodružstvím. Svět vidí a inspirují jej z výšky.
Zavěšením sochy do volného prostoru vzniká přirozená spojitost s okolním  prostředím. Atmosférické stavy nad hlavami Spojenců se proměňují. Modrá obloha, mraky či sluneční světlo spolupracují na specifické trojrozměrné výšivce.
     Instalace proběhne 16. 5. bez účasti veřejnosti. Cílem projektu je oživit veřejný prostor mezi parkem a budovou městské knihovny a galerie. Projekt bude ukončen doprovodným programem v rámci Muzejní noci 2020, která byla z důvodu opatření proti koronaviru přesunuta na sobotu 14. listopadu 2020.
Kurátorka projektu: Radka Kaclerová

Veronika Psotková
*1981 v Opavě
Autorka projektu je absolventkou Ateliéru sochařství Michala Gabriela na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2009). Věnuje se genderovým tématům ženství a mateřství. Pro její díla je charakteristická silná sensualita tělesnosti a vyjádření radosti v pohybu. Tvorba Veroniky Psotkové je založena na principech realistického figurálního sochařství. Drátěné plastiky tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k její realistické sochařské práci. Sama autorka je vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek. Jejich tvar se průsvitem zploští nebo naopak klouzáním světla po povrchu spojuje do plných objemů.
Veronika Psotková často realizuje prostorové instalace v rámci lokálních i celorepublikových festivalů, jež mají za cíl prezentovat současnou sochařskou tvorbu v ulicích měst. Autorka vystavuje doma (DOX, Praha, 2019) i v zahraničí. V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun.

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.