Vírské výlety

  • So 7. 5.
  • 00:00 - 00:00
  • výšlap
  • okolí Vírské přehrady
  • dle nabídky

Centrum služeb pro turisty bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.